ZAKRES USŁUGZakres świadczonych usług obejmuje:

 • prawo cywilne, w tym np. sprawy o zapłatę, odszkodowawcze, sporządzanie i opiniowanie umów;
 • prawo rzeczowe, w tym np. sprawy o zniesienie współwłasności, o zasiedzenie;
 • prawo spadkowe, w tym np. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku;
 • prawo rodzinne i opiekuńcze, w tym np. sprawy o rozwód lub separację, o podział majątku,
  o zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, o  alimenty;
 • prawo pracy, w tym np. sporządzanie umów o pracę, regulaminów pracy i wynagradzania, prowadzenie spraw związanych z wypadkami przy pracy, sporządzanie umów o zakazie konkurencji;
 • prawo podatkowe;
 • prawo administracyjne, w tym np. z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawa budowlanego.


Zastępstwo procesowe:

 • reprezentowanie przed sądami w sprawach cywilnych, gospodarczych, z zakresu prawa pracy;
 • zastępowanie przed sądami administracyjnymi, w tym także przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • reprezentowanie przed organami administracji państwowej i organami samorządowymi.

 

 


Obsługa podmiotów gospodarczych obejmuje:

 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej;
 • sporządzanie umów i statutów spółek, jak również ich zmiany;
 • pomoc prawna przy zakładaniu i rejestracji podmiotów gospodarczych;
 • pomoc prawna w zakresie bieżącej działalności podmiotów gospodarczych;
 • doradztwo w zakresie postępowania upadłościowego i naprawczego.

 

Kancelaria świadczy usługi
i doradztwo prawne dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.